VK Budva 2015/2016

Vlado PDF El. pošta

 

 

IME I PREZIME:vlado
DATUM ROĐENJA: 1969
POZICIJA: centar

 
Danilo Dragović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Danilo Dragović
DATUM ROĐENJA: 1998
POZICIJA: bek
 
Nemanja Nedović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Nemanja Nedović
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: spoljni
 
Aleksandar Radanović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Aleksandar Radanović
DATUM ROĐENJA: 1997
POZICIJA: spoljni
 
Miloš Krivokapić PDF El. pošta

IME I PREZIME: Miloš Krivokapić
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: golman
 
Petar Ćetkovć PDF El. pošta

IME I PREZIME: Petar Ćetković
DATUM ROĐENJA: 1996
POZICIJA: spoljni
 
Dimitrije Rašković PDF El. pošta

IME I PREZIME: Dimitrije Rašković
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: spoljni
 
Savo Ćetković PDF El. pošta

IME I PREZIME: Savo Ćetković
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: centar
 
Bogdan Vujašević PDF El. pošta

IME I PREZIME: Bogdan Vujašević
DATUM ROĐENJA: 1997
POZICIJA: bek
 
Miodrag Radunović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Miodrag Radunović
DATUM ROĐENJA: 1994
POZICIJA: bek
 
Blažo Mitrović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Blažo Mitrović
DATUM ROĐENJA: 1997
POZICIJA: spoljni
 
Lazar Manojlović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Lazar Manojlović
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: centar
 
Stefan Kovačević PDF El. pošta

IME I PREZIME: Stefan Kovačević
DATUM ROĐENJA: 1994
POZICIJA: bek
 
Bogdan Đurđić PDF El. pošta

IME I PREZIME: Bogdan Đurđić
DATUM ROĐENJA: 1996
POZICIJA: spoljni
 
Branko Franeta PDF El. pošta

IME I PREZIME: Branko Franeta
DATUM ROĐENJA: 1999
POZICIJA: spoljni
 

Kotakt

VK BUDVA Budva, Crna Gora

e-mail: office@vkbudva.com
tel.: +38233452043
mob.: +38268445507

Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na k.p. 1271/39 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na 3054/3 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL