VK Budva 2015/2016

Srećko Uskoković PDF El. pošta

IME I PREZIME: Srećko Uskoković
DATUM ROĐENJA:
POZICIJA: Direktor kluba
 
Aleksandar Aleksić PDF El. pošta

IME I PREZIME: Aleksandar Aleksić
DATUM ROĐENJA: 1981
POZICIJA: Trener I tima
 
Ivan Kotarac PDF El. pošta

IME I PREZIME: Ivan Kotarac
DATUM ROĐENJA15.05.1962
POZICIJA: Sportski direktor
NAPOMENA: Igrac Budvanske rivijere u periodu 1976-1991. Posle igračke karijere nastavio rad u klubu kao trener mlađih kategorija i trener I ekipe u sezoni 2000-2001
 
Marko Franeta PDF El. pošta

IME I PREZIME: Marko Franeta
DATUM ROĐENJA: 1983
POZICIJA: Pomoćni trener I tima
 
Nikola Ljubanović PDF El. pošta

IME I PREZIME: Nikola Ljubanovi'
DATUM ROĐENJA:1984
POZICIJA: tehni;ki sekretar
 


Kotakt

VK BUDVA Budva, Crna Gora

e-mail: office@vkbudva.com
tel.: +38233452043
mob.: +38268445507

Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na k.p. 1271/39 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na 3054/3 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL