Kotakt

VK BUDVA Budva, Crna Gora

e-mail: info@vkbudva.com
tel.: +38233452043
fax: +38233452061
mob.:+38267304080

Javni poziv

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na k.p. 1271/39 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanjau zakup lokacija na 3054/3 KO Budva

PREUZETI MATERIJAL